Ahoj!

      

Volám sa Bobka Coričová a nemčina sa mi deje už od detstva!        

 Začalo to už na základnej škole. Popoludnia k nám do strmého Kramárskeho kopca chodila pani učiteľka Soňa, ktorej trpezlivosť so mnou akoby ani neboli z tohto sveta. Pokračovalo to "jackpot" výberom rodiny s 2. deťmi v Rakúsku, kde som istý čas pracovala ako opatrovateľka.
 Nasledovalo štúdium germanistiky na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislaveštudijný pobyt na Humboldtovej univerzite v Berlíne a štúdium na Univerzite vo Viedni.
 Po skončení štúdia som 10. rokov pracovala v rôznych jazykových školách v Bratislave, kde som sa venovala skupinovej a individuálnej výučbe detí školského veku, tínedžerov i dospelých. Zúčastnila som sa mnohých konferencií (na Slovensku i v zahraničí ) zameraných na metodiku výučby cudzích jazykov.  V tomto tvorivom prostredí som sa mnohému naučila a tam sa zo mňa stala naozajstná učiteľka :)